Radband

Samma sak som
Föredragen etikett
Radband
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
263638
Beskrivningens skapelsedatum
2005-10-26T11:28:51+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T13:28:33.577+02:00
Omfångsanmärkning
  • - kyrkliga symboler och redskap Chd, - konsthantverk Ih.