Kristussymboler

Samma sak som
Föredragen etikett
Kristussymboler
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
151325
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:37:30+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
  • Kors Allmänt ämnesord
    • Föredragen etikett Kors
Omfångsanmärkning
  • se även resp samfund med tillägg .03
Systemnummer
  • (sao)19778