Religiösa byggnader • sao
föredragen benämning
Religiösa byggnader
ingår i system
Del av termsamling
nära match
203.5 • 23/swe
711.56 • 23/swe
726 • 23/swe
747.86 • 23/swe
bredare match
Icdc • kssb
variant
Byggnader för religiösa ändamål
Ladda ner
Andra tjänster