Tempel • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Tempel
ingår i system
Del av termsamling
nära match
203.5 • 23/swe
726.1 • 23/swe
Temples • lcsh
bredare match
Cm.03 • kssb
Icdc • kssb
anmärkning om användning
särsk Ic-cz--Ic-sz. - offentlig gudstjänst och andra riter Cm.03, - byggnader flr religiösa ändamål Icdc.
Ladda ner
Andra tjänster