Grekiska tempel • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Grekiska tempel
ingår i system
Del av termsamling
nära match
726.1208 • 23/swe
Temples, Greek • lcsh
bredare match
Ib.24 • kssb
anmärkning om användning
Hit verk om grekiska tempel belägna utanför Grekland. Verk om tempel belägna i Grekland får allmänna ämnesordet Tempel och geografiska ämnesordet Grekland.
Ladda ner
Andra tjänster