Kloster • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Kloster
ingår i system
nära match
206.57 • 23/swe
726.7 • 23/swe
Convents • lcsh
Monasteries • lcsh
bredare match
Ckt • kssb • 7
Icdc • kssb • 7
variant
Kloster--arkitektur
anmärkning om användning
- klosterväsen Ckt, - arkitektur Icdc, särsk se Ic, t ex Ic-kz.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare även Kloster - arkitektur. Ändrat 2004-06-17.
Ladda ner
Andra tjänster