Synagogor • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Synagogor
ingår i system
Del av termsamling
nära match
296.09 • 23/swe
296.46 • 23/swe
296.65 • 23/swe
726.3 • 23/swe
Synagogues • lcsh
bredare match
Cmdb.03 • kssb
Icdc • kssb
anmärkning om användning
- judendom Cmdb.03, - arkitektur Icdc
Ladda ner
Andra tjänster