Medicin

Samma sak som
Föredragen etikett
Medicin
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Läkekonst
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
152943
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:39:56+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:23.069+02:00
Smalare
Omfångsanmärkning
  • Se även underindelningen medicinska aspekter
Systemnummer
  • (sao)28971