E-hälsa

Samma sak som
Föredragen etikett
E-hälsa
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
 • Ehälsa
 • E-hälsovård
 • Vård och stöd på distans
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
333579
Beskrivningens skapelsedatum
2010-03-18T13:56:30+01:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
 • Samma sak som
 • Etikett LCSH saknas 2010-03-01.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
 • - hälso- och sjukvård Vp, - datanät och datakommunikation Puc.
Källa
 • Kreativt verk
  Etikett
  www.ehealth.uu.se/om_ehealth.html.