Telemedicin

Samma sak som
Föredragen etikett
Telemedicin
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
 • Telekommunikation inom medicin
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
255024
Beskrivningens skapelsedatum
2005-05-03T09:50:38+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
 • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
 • "Delivery of health services via remote telecommunications. This includes interactive consultative and diagnostic services." (MeSH)
Källa
 • Kreativt verk
  Etikett
  NE.
 • Kreativt verk
  Etikett
  Svensk MeSH.