Oralmedicin

Samma sak som
Föredragen etikett
Oralmedicin
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Oral medicin
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
401286
Beskrivningens skapelsedatum
2017-03-06T12:20:52+01:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Svensk MeSH