Samlarverksamhet

Samma sak som
Föredragen etikett
Samlarverksamhet
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Samlande
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
164676
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:56:32+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-08-25T13:59:10.391+02:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)49705