Souvenirer

Samma sak som
Föredragen etikett
Souvenirer
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Minnessaker
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
227733
Beskrivningens skapelsedatum
2003-11-20T15:00:46+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • - samlarverksamhet Rds, - turistväsen Qm.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE, 2003-11-13.