Bibliofiler

Samma sak som
Föredragen etikett
Bibliofiler
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Boksamlare
  • Bokägare
  • Bokälskare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
143594
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:25:29+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare även Boksamlare. Ändrat 2008-03-27.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Särsk Lz.
Systemnummer
  • (sao)6722