Rehabilitering • sao
föredragen benämning
Rehabilitering
ingår i system
nära match
617.03 • 23/swe
Medical rehabilitation • lcsh
Rehabilitation • lcsh
bredare match
Vnab • kssb
variant
Medicinsk rehabilitering
anmärkning om användning
”insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Socialstyrelsen)
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare även Rehabilitering - medicin. Ändrat 2005-04-14.
Ladda ner
Andra tjänster