Rehabilitering

Samma sak som
Föredragen etikett
Rehabilitering
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
 • Medicinsk rehabilitering
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
161715
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:52:19+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
 • Samma sak som
Historikanmärkning
 • Tidigare även Rehabilitering - medicin. Ändrat 2005-04-14.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
 • ”insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Socialstyrelsen)
Källa
 • Kreativt verk
  Etikett
  Socialstyrelsens termdatabank.
Systemnummer
 • (sao)44103