Arbetslivsinriktad rehabilitering

Samma sak som
Föredragen etikett
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
 • Arbetsinriktad rehabilitering
 • Arbetsplatsanknuten rehabilitering
 • Arbetsplatsförlagd rehabilitering
 • Arbetsplatsrehabilitering
 • Arbetsrelaterad rehabilitering
 • Arbetsvård
 • Yrkesinriktad rehabilitering
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
157889
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:47:01+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
 • Samma sak som
Historikanmärkning
 • Tidigare Rehabilitering - arbete och arbetsmarknad. Tidigare även Arbetsvård. Tidigare endast SAB-kod Ohafd. Ändrat 2005-04-14.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-19T10:00:53.013+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
 • - arbete och arbetsmarknad Ohafd, - personaladministration Qbfa.
Källa
 • Kreativt verk
  Etikett
  Ordlista för arbetslivsinriktad rehabilitering, http://www.tnc.se/html/TNC97.pdf.
Systemnummer
 • (sao)39040