Arbetslivsinriktad rehabilitering • sao
föredragen benämning
Arbetslivsinriktad rehabilitering
ingår i system
Del av termsamling
nära match
362.0425 • 23/swe
Vocational rehabilitation • lcsh
bredare match
Ohafd • kssb
Qbfa • kssb
variant
Arbetsinriktad rehabilitering
Arbetsplatsanknuten rehabilitering
Arbetsplatsförlagd rehabilitering
Arbetsplatsrehabilitering
Arbetsrelaterad rehabilitering
Arbetsvård
Yrkesinriktad rehabilitering
anmärkning om användning
- arbete och arbetsmarknad Ohafd, - personaladministration Qbfa.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Rehabilitering - arbete och arbetsmarknad. Tidigare även Arbetsvård. Tidigare endast SAB-kod Ohafd. Ändrat 2005-04-14.
Ladda ner
Andra tjänster