föredragen benämning
Habilitering
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Rehabilitation • lcsh
bredare match
Ohfh • kssb
Vnaba • kssb
anmärkning om användning
- social omsorg Ohfh, - medicin Vnaba.
”insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.” (Socialstyrelsen)
smalare
Ladda ner
Andra tjänster