Poliser

Samma sak som
Föredragen etikett
Poliser
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Civilklädda poliser
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
156706
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:45:07+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-10T17:12:33.621+02:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)37530