Säkerhetspolis

Samma sak som
Föredragen etikett
Säkerhetspolis
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Hemlig polis
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
163030
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:54:23+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Systemnummer
  • (sao)47313