Kvinnliga poliser

Samma sak som
Föredragen etikett
Kvinnliga poliser
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Kvinnlig polis
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
167600
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T12:00:47+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • tidigare Kvinnlig polis. Ändrat 2000-06
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • Srsk Lz
Systemnummer
  • (sao)53630