Landsbygdssociologi

Samma sak som
Föredragen etikett
Landsbygdssociologi
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
152100
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:38:50+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T13:12:24.988+02:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)27876