Stad och land

Samma sak som
Föredragen etikett
Stad och land
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Land och stad
  • Landsbygd och stad
  • Relationen mellan stad och land
  • Relationen mellan land och stad
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
402783
Beskrivningens skapelsedatum
2017-05-22T13:11:24.89+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T13:11:24.89+02:00