Landsbygdsbefolkning

Samma sak som
Föredragen etikett
Landsbygdsbefolkning
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Glesbygdsbefolkning
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
223003
Beskrivningens skapelsedatum
2003-09-05T14:21:44+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Omfångsanmärkning
  • - landsbygdssociologi Oabbc, - demografi Oj.