föredragen benämning
Befolkning
ingår i system
Del av termsamling
nära match
304.6 • 23/swe
Population • lcsh
variant
Befolkningsfördelning
Befolkningssammansättning
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare även Befolkningsfördelning; Befolkningssammansättning. Borttagna 2016-08-26.
Ladda ner
Andra tjänster