Kolonisation

Samma sak som
Föredragen etikett
Kolonisation
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Kolonisering
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
166586
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:59:22+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-28T09:34:41.337+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om företeelsen att bosätta immigranter och/eller inhemska personer i koloniala områden. Verk om kolonier i allmänhet eller om kolonialism får ämnesorden Kolonier och/eller Imperialism.
Systemnummer
  • (sao)52279