Kolonier • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Kolonier
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Colonies • lcsh
variant
Kolonialism
Kolonialvälde
anmärkning om användning
Hit verk om bosättningar med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare även Kolonialism ; Kolonialvälde. Borttagna 2017-06-08.
Ladda ner
Andra tjänster