Imperialism

Samma sak som
Föredragen etikett
Imperialism
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
 • Kolonialism
 • Kolonialvälde
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
148687
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:33:48+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
 • Samma sak som
Historikanmärkning
 • Tidigare även Kolonialism ; Kolonialvälde. Borttagna 2017-06-08.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:26.459+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
 • Hit verk om dels staters territoriella och ekonomiska expansion i historien, dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
Källa
 • Kreativt verk
  Etikett
  NE 2017-04-21
Systemnummer
 • (sao)16246