Imperialism • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Imperialism
ingår i system
nära match
325.32 • 23/swe
Imperialism • lcsh
bredare match
Ocga • kssb
variant
Kolonialism
Kolonialvälde
anmärkning om användning
Hit verk om dels staters territoriella och ekonomiska expansion i historien, dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare även Kolonialism ; Kolonialvälde. Borttagna 2017-06-08.
Ladda ner
Andra tjänster