Kapitalrörelser

Samma sak som
Föredragen etikett
Kapitalrörelser
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
149939
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:35:46+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-30T13:18:55.208+02:00
Smalare
Systemnummer
  • (sao)17922