Valutamarknad

Samma sak som
Föredragen etikett
Valutamarknad
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Valutahandel
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
162050
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:52:46+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-30T13:17:54.946+02:00
Smalare
Systemnummer
  • (sao)44517