Utlandsinvesteringar

Samma sak som
Föredragen etikett
Utlandsinvesteringar
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Utländska investeringar
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
149172
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:34:24+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-30T13:18:55.176+02:00
Smalare
Relaterad
Ersätter
Systemnummer
  • (sao)16907