Fantasi

Samma sak som
Föredragen etikett
Fantasi
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Föreställningsförmåga
  • Imagination
  • Inbillning
  • Inbillningskraft
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
144786
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:28:02+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-11T16:39:55.089+02:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)11148