Fantasier

Samma sak som
Föredragen etikett
Fantasier
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
144794
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:28:03+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Fantasier - psykoanalys. Ändrat 2007-08-23.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-31T08:44:52.228+02:00
Smalare
Ersätter
Systemnummer
  • (sao)11157