Visualisering

Samma sak som
Föredragen etikett
Visualisering
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
166565
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:59:21+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-11T16:39:55.065+02:00
Smalare
Systemnummer
  • (sao)52254