Britter

Samma sak som
Föredragen etikett
Britter
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
224942
Beskrivningens skapelsedatum
2003-10-13T16:39:33+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-20T11:19:31.817+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om britter utanför Storbritannien. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om britter i Storbritannien används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Storbritannien.