Engelsmän

Samma sak som
Föredragen etikett
Engelsmän
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
167195
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T12:00:12+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-20T13:49:44.28+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om engelsmän utanför England. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om engelsmän i England används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet England.
Systemnummer
  • (sao)53178