Britter i utlandet

Samma sak som
Föredragen etikett
Britter i utlandet
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
224943
Beskrivningens skapelsedatum
2003-10-13T16:41:31+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Britter - i utlandet. Ändrat 20130911.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-20T11:19:31.733+02:00
Smalare
Relaterad
Ersätter
Omfångsanmärkning
  • Används för verk om britter i fler än tre länder som inte kan sammanföras i ett vidare geografiskt begrepp. För verk om britter i ett särskilt land eller större område används ämnesordet Britter och lämpligt geografisk ämnesord.