Genre/form

Reklamkort

Samma sak som
Föredragen benämning Reklamkort
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Kort utgivna i syfte att marknadsföra varor eller tjänster. Kan ha distribuerats av handlare eller bifogats som premier till produkter som bröd, cigaretter och kaffe. På korten finns vanligen handlarens eller varans namn och en bild av tjänsten eller varan. Bilden kan också sakna samband med själva varan eller tjänsten. Hit även reklamvykort. Använd SAMLARKORT för kort som inte är avsedda för reklam.
Metadata
Smalare