Reklamkort • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Reklamkort
nära match
Advertising cards • gmgpc
variant
Annonskort
Reklamvykort
anmärkning om användning
Kort utgivna i syfte att marknadsföra varor eller tjänster. Kan ha distribuerats av handlare eller bifogats som premier till produkter som bröd, cigaretter och kaffe. På korten finns vanligen handlarens eller varans namn och en bild av tjänsten eller varan. Bilden kan också sakna samband med själva varan eller tjänsten. Hit även reklamvykort. Använd SAMLARKORT för kort som inte är avsedda för reklam.
Ladda ner
Andra tjänster