Genre/form

Fartygskort

Samma sak som
Föredragen benämning Fartygskort
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Tryckta kort gjorda för att locka fraktförsändelser och passagerare till skepp som förbereds för avfärd. Har ofta en bild av fartyget och förekom i synnerhet på 1850-1860-talet, men användes även efter klipperskeppseran; vanligtvis 10 x 16 cm.
Metadata