Affärskort • gmgpc/swe
föredragen benämning
Affärskort
nära match
Business cards • gmgpc
variant
Företagskort
anmärkning om användning
Små kort med namn och ofta adress till ett företag eller organisation. Saknar ofta illustrationer med undantag för ett emblem eller logotyp. Snarare ett informationskort än ett reklamkort.
Ladda ner
Andra tjänster