föredragen benämning
Visitkort
nära match
Visiting cards • gmgpc
variant
Cartes de visite (Visitkort)
anmärkning om användning
Små kort med en persons namn och ibland adress, som lämnas över vid en formell visit. Kan ha ett porträtt, en bild eller dekoration. Kan ligga i ett kuvert.
Ladda ner
Andra tjänster