Allmänt ämnesord

Sjukdomar

Samma sak som
Föredragen benämning Sjukdomar
Ingår i system
Metadata
Smalare