URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Sjuk
ingår i system
variant
Vara sjuk
Ladda ner
Andra tjänster