URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Stroke
ingår i system
variant
Hjärnblödning
Ladda ner
Andra tjänster