Utvärderingsmetodik • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Utvärderingsmetodik
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Evaluation ; Methodology • lcsh
bredare match
Dd • kssb
Eab • kssb
Pub • kssb
variant
Evaluering
anmärkning om användning
- kunskapsteori och vetenskapsteori Dd, - pedagogisk metodik Eab, - databehandling: allmänt Pub.
Se även andra särsk ämnen vanl med tillägg :dd.
Ladda ner
Andra tjänster