Utvärdering • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Utvärdering
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Evaluation • lcsh
bredare match
Dd • kssb
variant
Bedömning
Evaluering
anmärkning om användning
Även genre/formterm.
Ladda ner
Andra tjänster