Uterum • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Uterum
ingår i system
Del av termsamling
bredare
nära match
721.84 • 23/swe
728.93 • 23/swe
Patios • lcsh
bredare match
Icdak • kssb • 7
variant
Uteplatser
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare SAB-kod Ppbbi. Ändrat 2006-03-23.
Ladda ner
Andra tjänster