Terrasser • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Terrasser
ingår i system
Del av termsamling
nära match
721.84 • 23/swe
728.93 • 23/swe
Decks (Architecture, Domestic) • lcsh
bredare match
Icdak • kssb • 7
anmärkning om användning
Stora uteplatser på marken eller på tak till underliggande utrymmen.
Ladda ner
Andra tjänster