Urban ekonomi

Samma sak som
Föredragen etikett
Urban ekonomi
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Stadsekonomi
Tilldelare
Organisation
Namn
S
Nära match
Kontrollnummer
401920
Beskrivningens skapelsedatum
2017-04-10T17:17:34.035+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-10T17:17:34.035+02:00
Ersätter
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om urban ekonomi som vetenskapligt ämne/teori. För verk som handlar om ekonomiska förhållanden i särskilda länder, städer, regioner etc., läggs geografiskt ämnesord i kombination med det allmänna ämnesordet Ekonomiska förhållanden.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Wikipedia (engelska) 2017-03-02.