Nationalekonomi

Samma sak som
Föredragen etikett
Nationalekonomi
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
 • Politisk ekonomi
 • Samhällsekonomi
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
164637
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:56:29+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
 • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-12T10:29:24.873+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
 • "samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser och vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder ger upphov till; studerar det ekonomiska livet i större skala..." (NE)
 • Hit verk om nationalekonomi som en disciplin. Ämnesordet kompletteras i regel med lämplig allmän underindelning, t.ex. - teori, filosofi; - forskning, - metodik. För verk om ekonomiska förhållanden för särskild plats eller särskild grupp används ämnesordet Ekonomiska förhållanden. För historiska verk används ämnesordet Ekonomisk historia.
 • Se även underindelningen - ekonomiska aspekter under allmänna ämnesord, t.ex. Jordbruk - ekonomiska aspekter.
Källa
 • Kreativt verk
  Etikett
  NE 2012-09-14.
Systemnummer
 • (sao)49652