Allmänt ämnesord

Ungdomsböcker

Samma sak som
Föredragen benämning Ungdomsböcker
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • LCSH:s scopenote: Here are entered works on books for children considered as physical objects. Collections of works published for children, including literary works, nonliterary works, or both, are entered under Children's literature. Works on the reading interests of children or books recommended for children, are entered under Children--Books and reading. Collections of literary works or individual literary works written by children under 15 years of age are entered under Children's writings. Works on child authors and/or discussions of their works are entered under Child authors.
Metadata